DynastyDynasty - Mötesärendehttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/TELIMET.HTMElinkeinojaosto/Näringssektionen 21.10.2019 / Yritysmarkkinointia kyselyn avulla / Företagsmarknadsföring med hjälp av en enkätYritysmarkkinointia kyselyn avulla / Företagsmarknadsföring med hjälp av en enkäthttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20192644-4.HTMElinkeinojaosto/Näringssektionen 21.10.2019 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20192644-3.HTMElinkeinojaosto/Näringssektionen 21.10.2019 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarePöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarehttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20192644-2.HTMElinkeinojaosto/Näringssektionen 21.10.2019 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhetKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20192644-1.HTMElinkeinojaosto/Näringssektionen 21.10.2019 / Elinvoimaiset keskustat / Livskraftiga centrumElinvoimaiset keskustat / Livskraftiga centrumhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20192644-5.HTMElinkeinojaosto/Näringssektionen 21.10.2019 / Kunnan tilojen vuokraaminen yrittäjille / Uthyrning av kommunens lokaler till företagKunnan tilojen vuokraaminen yrittäjille / Uthyrning av kommunens lokaler till företaghttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20192644-6.HTMElinkeinojaosto/Näringssektionen 21.10.2019 / Muut asiat / Övriga ärendenMuut asiat / Övriga ärendenhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20192644-8.HTMElinkeinojaosto/Näringssektionen 21.10.2019 / Ilmoitusasiat / DelgivningarIlmoitusasiat / Delgivningarhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20192644-7.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 14.10.2019 / Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Jokilaakson asemakaava-alueelta, K5052 T6, 753-423-9-135/ Utarrendering av fast egendom på Ådalens detaljplaneområde, K5052 T6, 753-423-9-135Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Jokilaakson asemakaava-alueelta, K5052 T6, 753-423-9-135/ Utarrendering av fast egendom på Ådalens detaljplaneområde, K5052 T6, 753-423-9-135http://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20192622-7.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 14.10.2019 / Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta, K1535 T2, 753-423-6-198 / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1535 T2, 753-423-6-198Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueelta, K1535 T2, 753-423-6-198 / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1535 T2, 753-423-6-198http://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20192622-6.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 14.10.2019 / Sopimus asemakaavoituksen käynnistämisestä, Kiinteistö Oy Söderkullan Liikekeskus / Avtal om inledande av detaljplanering, Kiinteistö Oy Söderkullan LiikekeskusSopimus asemakaavoituksen käynnistämisestä, Kiinteistö Oy Söderkullan Liikekeskus / Avtal om inledande av detaljplanering, Kiinteistö Oy Söderkullan Liikekeskushttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20192622-4.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 14.10.2019 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20192622-3.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 14.10.2019 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarePöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarehttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20192622-2.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 14.10.2019 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhetKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20192622-1.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 14.10.2019 / Muut asiat / Övriga ärendenMuut asiat / Övriga ärendenhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20192622-19.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 14.10.2019 / Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslutValiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas besluthttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20192622-18.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 14.10.2019 / Ilmoitusasiat / DelgivningarIlmoitusasiat / Delgivningarhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20192622-17.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 14.10.2019 / Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelma / Budget för år 2020 och ekonomiplan för åren 2020-2022Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelma / Budget för år 2020 och ekonomiplan för åren 2020-2022http://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20192622-15.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 14.10.2019 / Vuoden 2020 kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen / Att fastställa fastighetsskatteprocenterna för år 2020Vuoden 2020 kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen / Att fastställa fastighetsskatteprocenterna för år 2020http://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20192622-14.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 14.10.2019 / Vuoden 2020 tuloveroprosentin vahvistaminen / Att fastställa inkomstskattesatsen för år 2020Vuoden 2020 tuloveroprosentin vahvistaminen / Att fastställa inkomstskattesatsen för år 2020http://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20192622-13.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 14.10.2019 / Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2019 talousarviomäärärahan tarkistaminen / Justering av social- och hälsovårdens anslag i budgeten för år 2019Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2019 talousarviomäärärahan tarkistaminen / Justering av social- och hälsovårdens anslag i budgeten för år 2019http://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20192622-12.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 14.10.2019 / Osavuosikatsaus 1-8/2019 / Delårsöversikt 1-8/2019Osavuosikatsaus 1-8/2019 / Delårsöversikt 1-8/2019http://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20192622-11.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 14.10.2019 / Osallistuminen Uudenmaan maakuntaparlamenttiin 2019 / Att delta i Nylands landskapsparlament 2019Osallistuminen Uudenmaan maakuntaparlamenttiin 2019 / Att delta i Nylands landskapsparlament 2019http://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20192622-8.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 14.10.2019 / Sipoon kunnan pienhankintaohjeeseen tehtävät korjaukset ja lisäykset / Korrigeringar och ändringar i Sibbo kommuns anvisning för små upphandlingarSipoon kunnan pienhankintaohjeeseen tehtävät korjaukset ja lisäykset / Korrigeringar och ändringar i Sibbo kommuns anvisning för små upphandlingarhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20192622-10.HTMKunnanhallitus/Kommunstyrelsen 14.10.2019 / Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Sipoon palvelutalosäätiön hallitukseen kaudeksi 2020-2022 / Att utse medlem och ersättare till styrelsen för Servicehusstiftelsen i Sibbo för perioden 2020-2022Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Sipoon palvelutalosäätiön hallitukseen kaudeksi 2020-2022 / Att utse medlem och ersättare till styrelsen för Servicehusstiftelsen i Sibbo för perioden 2020-2022http://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20192622-9.HTMSivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 10.10.2019 / Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2019, Sivistysosasto / Delårsöversikt 1.1-31.8.2019, BildningsavdelningenOsavuosikatsaus 1.1.-31.8.2019, Sivistysosasto / Delårsöversikt 1.1-31.8.2019, Bildningsavdelningenhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20192637-6.HTMSivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 10.10.2019 / Selvitys ulkoilmatapahtumapaikan rakentamisesta Etelä-Sipooseen / Utredning om byggande av en plats för utomhusevenemang i Södra Sibbo Selvitys ulkoilmatapahtumapaikan rakentamisesta Etelä-Sipooseen / Utredning om byggande av en plats för utomhusevenemang i Södra Sibbo http://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20192637-5.HTMSivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 10.10.2019 / Sipoon kunnan kulttuurisuunnitelma / Kulturplan för Sibbo kommunSipoon kunnan kulttuurisuunnitelma / Kulturplan för Sibbo kommunhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20192637-4.HTMSivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 10.10.2019 / Paviljonkien vuokrasopimusten jatkaminen Söderkullassa / Förlängning av hyresavtal för paviljongerna i Söderkulla skolaPaviljonkien vuokrasopimusten jatkaminen Söderkullassa / Förlängning av hyresavtal för paviljongerna i Söderkulla skolahttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20192637-7.HTMSivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 10.10.2019 / Ilmoitusasiat / DelgivningarIlmoitusasiat / Delgivningarhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20192637-8.HTM