DynastyDynasty - Mötesärendehttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/TELIMET.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 17.06.2020 / Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 20-0198-SUP, Kvarnängintie / Avgörande som gäller planeringsbehov samt undantagsbeslut 20-0198-SUP, KvarnängsvägenSuunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 20-0198-SUP, Kvarnängintie / Avgörande som gäller planeringsbehov samt undantagsbeslut 20-0198-SUP, Kvarnängsvägenhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202756-10.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 17.06.2020 / Suunnittelutarveratkaisu 20-0201-SUU, Kvarnängintie / Avgörande som gäller planeringsbehov 20-0201-SUU, KvarnängsvägenSuunnittelutarveratkaisu 20-0201-SUU, Kvarnängintie / Avgörande som gäller planeringsbehov 20-0201-SUU, Kvarnängsvägenhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202756-9.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 17.06.2020 / Rakennustöiden keskeyttäminen, Kitaksentie 43 / Avbrytande av byggnadsarbeten, Kitasvägen 43Rakennustöiden keskeyttäminen, Kitaksentie 43 / Avbrytande av byggnadsarbeten, Kitasvägen 43http://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202756-8.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 17.06.2020 / Lausunto maa-aineslupahakemuksesta / Utlåtande om marktäktstillståndsansökan - Rudus Oy, Metsäpirtintie / Metsäpirttivägen 210 , Porvoo / BorgåLausunto maa-aineslupahakemuksesta / Utlåtande om marktäktstillståndsansökan - Rudus Oy, Metsäpirtintie / Metsäpirttivägen 210 , Porvoo / Borgåhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202756-7.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 17.06.2020 / Oikaisuvaatimus 20-0246-OIK toimenpideluvasta 20-0076-T, laiturin rakentaminen kiinteistölle Lastageplats / Rättelseyrkan 20-0246-OIK gällande åtgärdslov 20-0076-T, byggande av brygga på fastigheten LastageplatsOikaisuvaatimus 20-0246-OIK toimenpideluvasta 20-0076-T, laiturin rakentaminen kiinteistölle Lastageplats / Rättelseyrkan 20-0246-OIK gällande åtgärdslov 20-0076-T, byggande av brygga på fastigheten Lastageplatshttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202756-6.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 17.06.2020 / Rakennus- ja ympäristövaliokunnan kokousaikataulu syksylle 2020 / Byggnads- och miljöutskottets mötestidtabell för hösten 2020Rakennus- ja ympäristövaliokunnan kokousaikataulu syksylle 2020 / Byggnads- och miljöutskottets mötestidtabell för hösten 2020http://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202756-5.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 17.06.2020 / Osavuosikatsaus 4/2020, Tekninen valiokunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta, käyttötalous / Teknik- och Miljöavdelningens och Byggnads- och miljöutskottets delårsöversikt 4/2020, driftsekonomi - rakympOsavuosikatsaus 4/2020, Tekninen valiokunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta, käyttötalous / Teknik- och Miljöavdelningens och Byggnads- och miljöutskottets delårsöversikt 4/2020, driftsekonomi - rakymphttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202756-4.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 17.06.2020 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202756-3.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 17.06.2020 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarePöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarehttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202756-2.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 17.06.2020 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhetKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202756-1.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 17.06.2020 / Ilmoitusasiat / DelgivningarIlmoitusasiat / Delgivningarhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202756-15.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 17.06.2020 / Viranhaltijapäätökset / TjänstemannabeslutViranhaltijapäätökset / Tjänstemannabesluthttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202756-14.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 17.06.2020 / Rakennusvalvonnan lausunto, M3 Massbyn Danielsbackan asuinalueen asemakaavaehdotus / Byggnadstillsynens utlåtande, M3 Massby Danielsbacka bostadsområde, detaljplaneförslagRakennusvalvonnan lausunto, M3 Massbyn Danielsbackan asuinalueen asemakaavaehdotus / Byggnadstillsynens utlåtande, M3 Massby Danielsbacka bostadsområde, detaljplaneförslaghttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202756-13.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 17.06.2020 / Poikkeamispäätös 20-0199-POI, Nordholmantie / Undantagsbeslut 20-0199-POI, NordholmsvägenPoikkeamispäätös 20-0199-POI, Nordholmantie / Undantagsbeslut 20-0199-POI, Nordholmsvägenhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202756-12.HTMRakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 17.06.2020 / Suunnittelutarveratkaisu 20-0164-SUU, Kvarnängintie / Avgörande som gäller planeringsbehov 20-0164-SUU, KvarnängsvägenSuunnittelutarveratkaisu 20-0164-SUU, Kvarnängintie / Avgörande som gäller planeringsbehov 20-0164-SUU, Kvarnängsvägenhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202756-11.HTMTekninen valiokunta/Tekniska utskottet 16.06.2020 / Nikkilän keskuspuiston yleissuunnittelu ja osallistuva budjetointi, puiston yleissunnitelman hyväksyminen / Översiktsplanering av Nickby centralpark och involverande budgetering, godkännande av översiktsplanenNikkilän keskuspuiston yleissuunnittelu ja osallistuva budjetointi, puiston yleissunnitelman hyväksyminen / Översiktsplanering av Nickby centralpark och involverande budgetering, godkännande av översiktsplanenhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202760-9.HTMTekninen valiokunta/Tekniska utskottet 16.06.2020 / Sipoon pelastusaseman hankesuunnitelman päivitys ja arkkitehti- ja pääsuunnittelu / Uppdatering av Sibbo räddningsstations projektplan samt arkitekt- och huvudplaneringSipoon pelastusaseman hankesuunnitelman päivitys ja arkkitehti- ja pääsuunnittelu / Uppdatering av Sibbo räddningsstations projektplan samt arkitekt- och huvudplaneringhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202760-10.HTMTekninen valiokunta/Tekniska utskottet 16.06.2020 / Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / Tekniska direktörens översikt om aktuella ärendenTeknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / Tekniska direktörens översikt om aktuella ärendenhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202760-11.HTMTekninen valiokunta/Tekniska utskottet 16.06.2020 / Yksityistieavustukset 2020 / Bidrag till enskilda vägar 2020Yksityistieavustukset 2020 / Bidrag till enskilda vägar 2020http://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202760-8.HTMTekninen valiokunta/Tekniska utskottet 16.06.2020 / Ruorikuja 1 kiinteistön myynti / Försäljning av fastigheten Ruorikuja 1Ruorikuja 1 kiinteistön myynti / Försäljning av fastigheten Ruorikuja 1http://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202760-7.HTMTekninen valiokunta/Tekniska utskottet 16.06.2020 / Osavuosikatsaus 4/2020, Tekninen valiokunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta, käyttötalous / Teknik- och Miljöavdelningens och Byggnads- och miljöutskottets delårsöversikt 4/2020, driftsekonomiOsavuosikatsaus 4/2020, Tekninen valiokunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta, käyttötalous / Teknik- och Miljöavdelningens och Byggnads- och miljöutskottets delårsöversikt 4/2020, driftsekonomihttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202760-6.HTMTekninen valiokunta/Tekniska utskottet 16.06.2020 / Tekniikka ja ympäristöosaston toimintasääntö, teknisen valiokunnan alakohtainen osa / Verksamhetsstadga för avdelningen för teknik och miljö, tekniska utskottets verksamhetsspecifika delTekniikka ja ympäristöosaston toimintasääntö, teknisen valiokunnan alakohtainen osa / Verksamhetsstadga för avdelningen för teknik och miljö, tekniska utskottets verksamhetsspecifika delhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202760-5.HTMTekninen valiokunta/Tekniska utskottet 16.06.2020 / Sipoon kunnan asuntostrategia / Sibbo kommuns bostadsstrategiSipoon kunnan asuntostrategia / Sibbo kommuns bostadsstrategihttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202760-4.HTMTekninen valiokunta/Tekniska utskottet 16.06.2020 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202760-3.HTMTekninen valiokunta/Tekniska utskottet 16.06.2020 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarePöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarehttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202760-2.HTMTekninen valiokunta/Tekniska utskottet 16.06.2020 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhetKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202760-1.HTMSosiaali- ja terveysvlk/Social- och hälsovårdsutsk 16.06.2020 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhetKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202758-1.HTMSosiaali- ja terveysvlk/Social- och hälsovårdsutsk 16.06.2020 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarePöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarehttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202758-2.HTMSosiaali- ja terveysvlk/Social- och hälsovårdsutsk 16.06.2020 / Hankintapäätös, henkilökohtaisen avun ostopalvelun hankinnan puitejärjestely / Upphandlingsbeslut om ramavtal för personlig assistans som köptjänstHankintapäätös, henkilökohtaisen avun ostopalvelun hankinnan puitejärjestely / Upphandlingsbeslut om ramavtal för personlig assistans som köptjänsthttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202758-5.HTMSosiaali- ja terveysvlk/Social- och hälsovårdsutsk 16.06.2020 / Osavuosikatsaus 30.4.2020, Sosiaali- ja terveysosasto / Delårsöversikt 30.4.2020, Social- och hälsovårdsavdelningen Osavuosikatsaus 30.4.2020, Sosiaali- ja terveysosasto / Delårsöversikt 30.4.2020, Social- och hälsovårdsavdelningen http://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202758-4.HTM