DynastyDynasty - Mötesärendehttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/TELIMET.HTMElinkeinojaosto/Näringssektionen 03.06.2020 / Yritystonttien hinnoittelun tarkastelu / Yritystonttien hinnoittelun tarkastelu Yritystonttien hinnoittelun tarkastelu / Yritystonttien hinnoittelun tarkastelu http://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202722-7.HTMElinkeinojaosto/Näringssektionen 03.06.2020 / Yritystonttimyynti vuonna 2020 / Försäljning av företagstomter år 2020Yritystonttimyynti vuonna 2020 / Försäljning av företagstomter år 2020http://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202722-6.HTMElinkeinojaosto/Näringssektionen 03.06.2020 / Muut asiat / Övriga ärendenMuut asiat / Övriga ärendenhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202722-9.HTMElinkeinojaosto/Näringssektionen 03.06.2020 / Ilmoitusasiat / DelgivningarIlmoitusasiat / Delgivningarhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202722-8.HTMElinkeinojaosto/Näringssektionen 03.06.2020 / Kansainvälinen markkinointisuunnitelma Sipoolle / Internationell marknadsföringsplan för SibboKansainvälinen markkinointisuunnitelma Sipoolle / Internationell marknadsföringsplan för Sibbohttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202722-4.HTMElinkeinojaosto/Näringssektionen 03.06.2020 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202722-3.HTMElinkeinojaosto/Näringssektionen 03.06.2020 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarePöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarehttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202722-2.HTMElinkeinojaosto/Näringssektionen 03.06.2020 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhetKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202722-1.HTMElinkeinojaosto/Näringssektionen 03.06.2020 / Tilannekatsaus poikkeusoloihin / Lägesrapport om undantagsförhållandenaTilannekatsaus poikkeusoloihin / Lägesrapport om undantagsförhållandenahttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202722-5.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnden 02.06.2020 / Arviointikertomus / Utvärderingsberättelse - 2019Arviointikertomus / Utvärderingsberättelse - 2019http://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202762-4.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnden 02.06.2020 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202762-3.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnden 02.06.2020 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarePöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarehttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202762-2.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnden 02.06.2020 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhetKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202762-1.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnden 02.06.2020 / Muut asiat / Övriga ärendenMuut asiat / Övriga ärendenhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202762-6.HTMTarkastuslautakunta/Revisionsnämnden 02.06.2020 / Ilmoitusasiat / DelgivningarIlmoitusasiat / Delgivningarhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202762-5.HTMSipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 02.06.2020 / Muut asiat / Övriga ärendenMuut asiat / Övriga ärendenhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202743-6.HTMSipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 02.06.2020 / Ilmoitusasiat / DelgivningarIlmoitusasiat / Delgivningarhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202743-5.HTMSipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 02.06.2020 / Osavuosikatsaus 1-4/2020 / Delårsavsikt 1-4/2020Osavuosikatsaus 1-4/2020 / Delårsavsikt 1-4/2020http://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202743-4.HTMSipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 02.06.2020 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202743-3.HTMSipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 02.06.2020 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarePöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarehttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202743-2.HTMSipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 02.06.2020 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhetKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202743-1.HTMSivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 01.06.2020 / Muut asiat / Övriga ärendenMuut asiat / Övriga ärendenhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202752-7.HTMSivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 01.06.2020 / Ilmoitusasiat / DelgivningarIlmoitusasiat / Delgivningarhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202752-6.HTMSivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 01.06.2020 / Päätökset Sipoon kunnan koulukuljetusten hankinnasta, kolme reittiä / Beslut om upphandling av skolskjutsar i Sibbo kommun, tre rutterPäätökset Sipoon kunnan koulukuljetusten hankinnasta, kolme reittiä / Beslut om upphandling av skolskjutsar i Sibbo kommun, tre rutterhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202752-5.HTMSivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 01.06.2020 / Sipoon kunnan peruskoulujen ja esiopetuksen koulukuljetussuunnitelma ja kuljetusperiaatteet, ohjeen luvun 6 sisällön tarkistaminen / Uppdatering av innehållet i kapitel 6 i anvisningen Skolskjutsplan och skjutsprinciper för grundskolorna och förskolorna i Sibbo kommunSipoon kunnan peruskoulujen ja esiopetuksen koulukuljetussuunnitelma ja kuljetusperiaatteet, ohjeen luvun 6 sisällön tarkistaminen / Uppdatering av innehållet i kapitel 6 i anvisningen Skolskjutsplan och skjutsprinciper för grundskolorna och förskolorna i Sibbo kommunhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202752-4.HTMSivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 01.06.2020 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202752-3.HTMSivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 01.06.2020 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarePöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarehttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202752-2.HTMSivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 01.06.2020 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhetKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202752-1.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen 01.06.2020 / RA4 Krokholmenin ranta-asemakaavan muutos / Ändring av stranddetaljplan för KrokholmenRA4 Krokholmenin ranta-asemakaavan muutos / Ändring av stranddetaljplan för Krokholmenhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202757-4.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen 01.06.2020 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo02.oncloudos.com:80/kokous/20202757-3.HTM