Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/official_decisions&show=30

Tjänsteinnehavare

Tjänsteinnehavare Senaste beslut
asemakaavapäällikkö / detaljplanechef Inga publicerade beslut
Chief Digital Officer Inga publicerade beslut
elinkeinopäällikkö / näringschef Inga publicerade beslut
hallintopäällikkö / förvaltningschef Inga publicerade beslut
henkilöstöpäällikkö / personalchef Inga publicerade beslut
johtava lääkäri / chefsläkare Inga publicerade beslut
kehitysjohtaja / utvecklingsdirektör Inga publicerade beslut
kirjastopalvelupäällikkö / servicechef för bibliotekstjänster Inga publicerade beslut
kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö / chef för kultur- och fritidstjänster Inga publicerade beslut
kunnanjohtaja / kommundirektör 16.08.2019
Määräaikaiseen opetustoimen kehittämispäällikön virkaan nimittäminen ajalla 1.9.-31.12.2019
kuntatekniikan päällikkö / kommunteknisk chef Inga publicerade beslut
liikelaitosjohtaja / direktör för affärsverket Inga publicerade beslut
liikuntapalvelupäällikkö / servicechef för idrottstjänster Inga publicerade beslut
mittaus- ja kiinteistöpäällikkö/mätnings- och fastighetschef Inga publicerade beslut
nuorisopalvelupäällikkö / servicechef för ungdomstjänster Inga publicerade beslut
palvelujohtaja, ikääntyneiden ja vammaisten palvelut / servicedirektör, tjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Inga publicerade beslut
palvelujohtaja, LNP 26.06.2019
Sosiaalityöntekijän valinta, lapsiperheiden sosiaalityö (vakanssi 125329) / Val av socialarbetare, socialarbete för barnfamiljer (vakans 125329)
palvelujohtaja, työikäiset 14.08.2019
Sosiaalityöntekijän valinta, aikuissosiaalityö, Sosiaali- ja terveysosasto, Työikäisten palvelut / Val av socialarbetare, vuxensocialarbetet, Social- och hälsovårdsavdelningen, Tjänster för personer i arbetsför ålder (125304)
palvelupäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö / servicechef, ledande socialarbetare, vuxensocialarbete Inga publicerade beslut
palvelupäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä, lastensuojelu / servicechef, ledande socialarbetare, barnskyddet Inga publicerade beslut
rakennusvalvontapäällikkö / byggnadstillsynschef Inga publicerade beslut
ruokapalvelupäällikkö / kostchef Inga publicerade beslut
sivistysjohtaja / bildningsdirektör 28.06.2019
Koulusihteerin valinta (vakanssi 137808), Sipoonjoen koulu
sosiaali- ja terveysjohtaja / social- och hälsovårdsdirektör Inga publicerade beslut
svensk undervisningschef Inga publicerade beslut
talousjohtaja / ekonomidirektör Inga publicerade beslut
tekninen johtaja / teknisk direktör Inga publicerade beslut
tilapalvelupäällikkö / lokalservicechef Inga publicerade beslut
toimialan kehittämispäällikkö / sektorns utvecklingschef Inga publicerade beslut
tonttipäällikkö / tomtchef 15.08.2019
Suostumus betonimurskeen käyttöön kiinteistöllä 753-421-7-295 Bastukärrin asemakaava-alueella Sipoon kunnassa / Markägarens tillstånd att använda betongkross på fastigheten 753-421-7-295 på Bastukärrs detaljplaneområde
vanhustyön päällikkö / chef för äldreomsorgen Inga publicerade beslut
varhaiskasvatuspäällikkö / chef för småbarnspedagogiken Inga publicerade beslut
ympäristövalvontapäällikkö / miljötillsynschef Inga publicerade beslut