Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/official_decisions&show=30

Tjänsteinnehavare

Tjänsteinnehavare Senaste beslut
Chief Digital Officer 18.05.2020
Palkanlaskentaohjelmiston hankkiminen Kuntamalli-palveluympäristöön
elinkeinopäällikkö / näringschef 25.05.2020
Ersättande beslut, statsstöd för ensamföretagare, diarienummer 61-4-522
hallintopäällikkö / förvaltningschef Inga publicerade beslut
henkilöstöpäällikkö / personalchef Inga publicerade beslut
johtava lääkäri / chefsläkare Inga publicerade beslut
kaavoituspäällikkö / planläggningschef Inga publicerade beslut
katupäällikkö / gatuchef Inga publicerade beslut
kehitysjohtaja / utvecklingsdirektör 16.12.2019
Muutos tontinmyyntipäätöksen Kartanonrinteen -asemakaava-alueella, tontti K1528 T2 / Förändring till beslutet om försäljning av tomter på Herrgårdsbrinkens -detaljplaneområde, tomt K1528 T2
kirjastopalvelupäällikkö / servicechef för bibliotekstjänster Inga publicerade beslut
kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö / chef för kultur- och fritidstjänster Inga publicerade beslut
kunnanjohtaja / kommundirektör 25.05.2020
Edustajan nimeäminen Bildningsalliansenin kevätkokoukseen 4.6.2020 / Att utse en representant till Bildningsalliansens vårmöte 4.6.2020
kuntatekniikan päällikkö / kommunteknisk chef Inga publicerade beslut
liikelaitosjohtaja / direktör för affärsverket Inga publicerade beslut
liikuntapalvelupäällikkö / servicechef för idrottstjänster Inga publicerade beslut
mittaus- ja kiinteistöpäällikkö/mätnings- och fastighetschef Inga publicerade beslut
nuorisopalvelupäällikkö / servicechef för ungdomstjänster Inga publicerade beslut
palvelujohtaja, ikääntyneiden ja vammaisten palvelut / servicedirektör, tjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Inga publicerade beslut
palvelujohtaja, LNP 14.05.2020
Johtavan sosiaalityöntekijän valinta, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut (vakanssi 125335) / Val av ledande socialarbetare, Tjänster för barn, unga och familjer (vakans 125335)
palvelujohtaja, työikäiset Inga publicerade beslut
palvelupäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö / servicechef, ledande socialarbetare, vuxensocialarbete Inga publicerade beslut
palvelupäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä, lastensuojelu / servicechef, ledande socialarbetare, barnskyddet Inga publicerade beslut
rakennusvalvontapäällikkö / byggnadstillsynschef Inga publicerade beslut
ruokapalvelupäällikkö / kostchef Inga publicerade beslut
sivistysjohtaja / bildningsdirektör Inga publicerade beslut
sosiaali- ja terveysjohtaja / social- och hälsovårdsdirektör 12.05.2020
Tuottajaohjauksen asiantuntijapalvelun hankinta / Upphandling av sakkunnigtjänster för producentstyrning
opetuspäällikkö 11.05.2020
Erityisluokanopettaja, Sipoonjoen koulu, Suomenkieliset koulutuspalvelut, Sivistysosasto (237833)
svensk undervisningschef 07.05.2020
Klasslärare, Gumbostrands skola (235903), Utbildningstjänster
talousjohtaja / ekonomidirektör Inga publicerade beslut
tekninen johtaja / teknisk direktör 11.05.2020
Ympäristöasiantuntija_valinta, Ympäristövalvonta, Tekniikka- ja ympäristöosasto (vakanssi 449016) / Val av miljösakkunnig, Miljöövervakningen, Avdelningen för teknik och miljö (vakans 449016)
tilapalvelupäällikkö / lokalservicechef Inga publicerade beslut
toimialan kehittämispäällikkö / sektorns utvecklingschef Inga publicerade beslut
tonttipäällikkö / tomtchef 29.05.2020
Suostumus maakaapelin sijoittamiseen kiinteistöille 753-895-0002-0041/ Tillstånd för placering av elkablar på fastigheten 753-895-0002-0041, Sipoon Energia Oy
vanhustyön päällikkö / chef för äldreomsorgen 29.05.2020
Sairaahoitaja, Sosiaali- ja terveysosasto, Ikääntyneiden palvelut / Sjukskötare, Social- och hälsovårdsavdelningen, Tjänster för äldre (122113)
varhaiskasvatuspäällikkö / chef för småbarnspedagogiken 29.05.2020
Val av daghemsföreståndare, Utbildningstjänster, Tjänster för småbarnspedagogik (132416)
ympäristövalvontapäällikkö / miljötillsynschef Inga publicerade beslut