Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten
Protokoll 22.09.2020 klo 17:08 - 17:44 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
17   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
18   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
19   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
20 Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän talousarvio v.2021 ja investointiohjelma 2021 - 2023 /Lausunto / Samkommunen Mellersta Nylands Vatten budget år 2021 och investeringsprogram 2021 - 2023 /Utlåtande
21 Sipoon Veden talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023 / Sibbo Vattens budget 2021 och ekonomiplanen 2022 - 2023

Ledamot Uppgift
Sandström Stefan Puh.joht./Ordf.
Pöllönen Sirpa Jäsen/Medlem
Janhunen Ilkka Jäsen/Medlem
Huttunen Matti Liikelait.joht./Affärsverks dir
Myllyvirta Ilari Tekninen joht./Tekn.dir
Grandell Nina Pöytäkirjanpit. / Protokollför.