Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet
Protokoll 23.09.2020 klo 17:00 - 17:59 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
89   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
90   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
91   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
92 Rakennuslupa 20-0390-R, asuin-, liike- ja toimistorakennus, Amiraalintie 4 / Bygglov 20-0390-R, flervåningshus med bostäder, affärs- och kontorslokaler, Amiralvägen 4

Ledamot Uppgift
Nyberg Kasper puheenjohtaja/ordförande
Saarnio Sini-Pilvi jäsen/medlem
Lehvonen Simo jäsen/medlem
Tamminen Ari jäsen/medlem
Nokelainen Ann-Christin jäsen/medlem
Buddas Pirkko jäsen/medlem
Lindqvist Christer jäsen/medlem
Virtanen Tapio kh:n edustaja/kst:s representant
Upola Ulla-Maija esittelijä/föredragande
Ui Shuilleabhain Sofia pöytäkirjanpitäjä/protokollförare