Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten
Protokoll 31.08.2020 klo 17:00 - 17:44 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
13   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
14   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
15   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
16 Sipoon Veden palvelumaksuhinnaston päivitys / Uppdatering av Sibbo Vattens prislista för serviceavgifter

Ledamot Uppgift
Sandström Stefan puh.joht./ordf.
Tamminen Ari varapuh.joht./viceordf.
Holmberg Gunilla jäsen/medlem
Pöllönen Sirpa jäsen/medlem
Huttunen Matti liikelait.joht./affärsverkets direkör
Myllyvirta Ilari tekninen joht./tekn.dir
Grandell Nina pöytäkirjanpitäjä/protokollförare