Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden
Protokoll 08.06.2020 klo 13:00 - 14:30 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
60   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
61   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
62   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
63 Arviointikertomus / Utvärderingsberättelse - 2019
64 Tilintarkastajan raportointi / Revisorns rapportering
65 Tilintarkastuskertomus 2019 / Revisionsberättelse 2019

Ledamot Uppgift
Lehtonen Harri puheenjohtaja/ordförande
Rauha Hannele varapj/viceorf
Lindblom Minna jäsen/medlem
Lindgren Hans-Peter jäsen/medlem
Toivola Kirsi jäsen/medlem
Slotte Martin Tilintarkastaja/revisor
Heittola Tommi sihteeri/sekreterare