Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden
Protokoll 26.05.2020 klo 17:30 - 22:15 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
51   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
52   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
53   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
54   Arviointikertomus / Utvärderingsberättelse - 2019
55   Seuraavan kokouspäivämäärän päättäminen / Fastställande av följande mötesdatum

Ledamot Uppgift
Lehtonen Harri puheenjohtaja/ordförande
Rauha Hannele varapj/viceorf
Lindblom Minna jäsen/medlem
Lindgren Hans-Peter jäsen/medlem
Toivola Kirsi jäsen/medlem
Slotte Martin Tilintarkastaja/revisor
Heittola Tommi sihteeri/sekreterare