Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden
Protokoll 05.05.2020 klo 17:30 - 21:05 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
36   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
37   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
38   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
39   Sivistysvaliokunnan koulukohtaiset taloustiedot / Bildningsutskottets skolspecifika budgetuppgifter
40   Arviointikertomus / Utvärderingsberättelse - 2019

Ledamot Uppgift
Lehtonen Harri puheenjohtaja/ordförande
Rauha Hannele varapj/viceorf
Lindblom Minna jäsen/medlem
Lindgren Hans-Peter jäsen/medlem
Slotte Martin Tilintarkastaja/revisor
Heittola Tommi sihteeri/sekreterare
Pohjonen Juha asiantuntija/sakkunnig
Kivilevo Pekka asiantuntija/sakkunnig