Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elinkeinojaosto/Näringssektionen
Protokoll 03.06.2020 klo 17:30 - 19:50 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
15   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
16   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
17   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
18   Kansainvälinen markkinointisuunnitelma Sipoolle / Internationell marknadsföringsplan för Sibbo
19   Tilannekatsaus poikkeusoloihin / Lägesrapport om undantagsförhållandena
20   Yritystonttimyynti vuonna 2020 / Försäljning av företagstomter år 2020
21   Yritystonttien hinnoittelun tarkastelu / Justering av prissättningen av företagstomter
22   Boxin yritysalueen pilkkominen / Uppdelning av företagsområdet Box

Ledamot Uppgift
Suuronen Juha puh.joht./ordf.
Petäkoski Pekka varapuh.joht/vice ordf.
Liljeström Christel jäsen/medlem
Åkerfelt Tanja jäsen/medlem
Rope Timo jäsen/medlem
Aalto Juhani yritysedustaja/företagsrepresentante
Weckström Christer yritysedustaja/företagsrepresentante
Creamer Robert konsultti/konsult
Davidovic Davor konsultti/konsult
Magder Erika konsultti/konsult
Lindqvist Kaj kh:n puheenjohtaja/kst:s ordförande
Duréault Elina elinkeinopäällikkö/näringschef
Merjomaa Pauliina pöytäkirjanpit./protokollför.