Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 15.06.2020 klo 18:04 - 21:19 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
27   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
28   Val av protokolljusterare
29   Godkännande av föredragningslistan
30 Utvärderingsberättelse 2019
31 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2019
32 Personalrapport för år 2019
33   Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag/Mäkinen
34   Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag/Liimatainen
35 NG9 Detaljplan och detaljplaneändring för Norrängen, godkännande
36 Avtal om att upplösa Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland
37 Justering av investeringsdelen i budgeten år 2020
38   Kommundirektörens rapport
39 Motion om införande av parkluncher i Sibbo sommaren 2021
40 Parkeringsövervakning i Kalkstrand

Ledamot Uppgift
Vestman Heikki fullmäktige ordförande
Alaterä Mandi ledamot
Albrecht Kenneth ledamot
Christiansson Hans-Eric ledamot
Engblom Charlotta ledamot
Hursti Jari ledamot
Hämäläinen Monika ledamot
Kahri Lilli ledamot
Kankfelt Tim ledamot
Kopra Juha ledamot
Kosonen Riitta-Kaisa ledamot
Kuntsi Eva ledamot
Kuntsi Maija ledamot
Kytö Juha ledamot
Lehtonen Harri ledamot
Liljeström Maria ledamot
Lindqvist Clara ledamot
Lindqvist Kaj ledamot
Lindroos Kicka ledamot
Manninen-Ollberg Marja ledamot
Mattila Marketta ledamot
Möller Henrik ledamot
Nyberg Kasper ledamot
Oksanen Ari ledamot
Oljemark Karl-Erik ledamot
Ovaskainen Kristiina ledamot
Rantala Juhani ledamot
Rauha Hannele ledamot
Rope Timo ledamot
Röman Micaela ledamot
Salo Juha ledamot
Sandström Stefan ledamot
Sinkkonen Tiina ledamot
Skogster Antti ledamot
Sundbäck Tom ledamot
Suuronen Juha ledamot
Virtanen Tapio ledamot
Wikström Mia ledamot
Åkerfelt Tanja ledamot
Huotari Juha ersättare
Hyhkö Matti ersättare
Tamminen Ari ersättare
Grannas Mikael kommundirektör
Lönnroth Rita protokollförare
Eriksson Ethel sakkunnig
Kivilevo Pekka sakkunnig
Kokko Leena sakkunnig
Myllyvirta Ilari sakkunnig
Pietinen Jukka sakkunnig
Ropponen Paula sakkunnig
Rosenström Jan sakkunnig
Siren Pirjo sakkunnig
Huldén Heidi teknisk sekreterare