Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elinkeinojaosto/Näringssektionen
Protokoll 04.03.2020 klo 17:30 - 19:35 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
8   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
9   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
10   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
11   Työllisyyspäällikkö esittäytyy / Sysselsättningschefen presenterar sig
12   Lövhyddanin kahvila ja vuokraustoiminta / Lövhyddans kafé och uthyrning
13   Kasvuyrityskyselyn tulokset ja jatkotoimenpiteet / Enkät bland tillväxtföretag - resultat och fortsatta åtgärder
14   Varojen käyttö 2020 / Användning av medel 2020

Ledamot Uppgift
Suuronen Juha puh.joht./ordf.
Petäkoski Pekka varapuh.joht/vice ordf.
Liljeström Christel jäsen/medlem
Åkerfelt Tanja jäsen/medlem
Rope Timo jäsen/medlem
Rantama Kaisa yritysedustaja/företagsrepresentante
Weckström Christer yritysedustaja/företagsrepresentante
Söderqvist Erin nuor.valt.ed./ungd.fullm.repr.
Duréault Elina elinkeinopäällikkö/näringschef
Merjomaa Pauliina pöytäkirjanpit./protokollför.
Puonti Lassi työllisyyspäällikkö / sysselsättningschefen
Lindqvist Kaj kh:n puheenjohtaja/kst:s ordförande