Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden
Protokoll 10.03.2020 klo 17:30 - 21:45 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
14   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
15   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
16   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
17   Tilinpäätösinfo ja ajankohtaiset taloudelliset asiat / Bokslutsinformation och aktuella ekonomiska ärenden
18   Kunnan rekrytointiprosessi / Kommunens rekryteringsprocess
19   Sivistysvaliokunnan koulukohtaiset taloustiedot / Bildningsutskottets skolspecifika budgetuppgifter
20   Arviointikertomus / Utvärderingsberättelse - 2019
21 Saapuneet sidonnaisuusilmoitukset / Inkomna redogörelser för bindningar

Ledamot Uppgift
Lehtonen Harri puheenjohtaja/ordförande
Rauha Hannele varapj/viceorf
Lindblom Minna jäsen/medlem
Lindgren Hans-Peter jäsen/medlem
Toivola Kirsi jäsen/medlem
Kivilevo Pekka asiantuntija/sakkunnig
Rosenström Jan asiantuntija/sakkunnig
Heittola Tommi sihteeri/sekreterare
Slotte Martin Tilintarkastaja/revisor