Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden
Protokoll 11.02.2020 klo 17:30 - 19:40 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
7   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
8   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
9   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
10   Tilinpäätösinfo / Bokslutsinformation
11   Arviointikertomus / Utvärderingsberättelse - 2019
12 Saapuneet sidonnaisuusilmoitukset / Inkomna redogörelser för bindningar
13   Sivistysvaliokunnan koulukohtaiset taloustiedot / Bildningsutskottets skolspecifika budgetuppgifter

Ledamot Uppgift
Lehtonen Harri puheenjohtaja/ordförande
Rauha Hannele varapj/viceorf
Lindgren Hans-Peter jäsen/medlem
Toivola Kirsi jäsen/medlem
Heittola Tommi sihteeri/sekre.
Slotte Martin Tilintarkastaja