Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten
Protokoll 10.03.2020 klo 17:00 - 17:45 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
2   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
3   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
4   Sipoon Veden laskujen hyväksyminen 2020 / Godkännande av räkningar för Sibbo Vatten 2020
5 Sipoon Veden vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös / Sibbo Vattens bokslut och årsberättelse 2019
6 Nikkilä - Kerava siirtoviemärin suunnittelijan valinta / Val av planerare för byggandet av tryckavlopp från Nickby till Kervo

Ledamot Uppgift
Sandström Stefan Puh.joht./Ordf.
Tamminen Ari Varapuh.joht./Viceordf.
Liljeström Maria varajäsen/ersättare
Pöllönen Tapani varajäsen/ersättare
Janhunen Ilkka Jäsen/Medlem
Huttunen Matti Liikelait.joht./Affärsverks dir
Myllyvirta Ilari Tekninen joht./Tekn.dir
Ek Daisy Pöytäkirjanpit. / Protokollför.