Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden
Protokoll 14.01.2020 klo 17:30 - 19:40 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
2   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
3   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
4   Sivistysosaston talousarvioylitykset / Bildningsavdelningens budgetöverskridningar - 2019
5   Arviointikertomus / Utvärderingsberättelse - 2019
6   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Ledamot Uppgift
Lehtonen Harri puheenjohtaja/ordförande
Lindblom Minna jäsen/medlem
Lindgren Hans-Peter jäsen/medlem
Heittola Tommi sihteeri/sekre.
Slotte Martin tilintarkastaja/revisor