Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden
Protokoll 17.12.2019 klo 17:30 - 18:20 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
83   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
84   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
85   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
86   Kuukausiraportti 10.2019 / Månadsrapport 10.2019
87   Saapuneet sidonnaisuusilmoitukset / Inkomna redogörelser för bindningar

Ledamot Uppgift
Lehtonen Harri puheenjohtaja/ordförande
Rauha Hannele varapj/viceorf
Lindblom Minna jäsen/medlem
Lindgren Hans-Peter jäsen/medlem
Toivola Kirsi jäsen/medlem
Heittola Tommi sihteeri/sekreterare