Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elinkeinojaosto/Näringssektionen
Protokoll 16.12.2019 klo 17:30 - 18:30 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
77   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
78   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
79   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
80   Kehitysjohtajan esittäytyminen ja terveiset / Presentation av utvecklingsdirektören och hennes hälsningar
81   Elinkeinojaoston yritysedustajien valinta / Val av företagsrepresentanter i näringssektionen
82   Vuoden 2019 aikaansaannoksia / Prestationer år 2019

Ledamot Uppgift
Suuronen Juha puh.joht./ordf.
Petäkoski Pekka varapuh.joht/vice ordf.
Liljeström Christel jäsen/medlem
Åkerfelt Tanja jäsen/medlem
Haikonen Petri varajäsen/ersättare
Lindroos Kicka Kh:n edustaja/Kst:s repr.
Aalto Juhani yritysedustaja/företagsrepresentante
Rantama Kaisa yritysedustaja/företagsrepresentante
Weckström Christer yritysedustaja/företagsrepresentante
Pokkinen Ahti nuor.valt.ed./ungd.fullm.repr.
Duréault Elina elinkeinopäällikkö/näringschef
Merjomaa Pauliina pöytäkirjanpit./protokollför.
Siren Pirjo kehitysjohtaja / utvecklingsdirektör