Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten
Protokoll 19.12.2019 klo 17:00 - 17:30 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
37   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
38   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
39   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
40 Neulasniitty-Vanikko paineviemärin urakoitsijavalinta / Val av entreprenör för byggandet av tryckavlopp från Barrängen till Vanikko
41 Myyraksen saneerausurakoitsijan valinta / Val av entreprenör för saneringen av vatten och avlopp i Myras
42 Kärrin painejätevesiviemärin urakoitsijavalinta / Val av entreprenör för byggandet av tryckavlopp i Kärr
43   Talousarviomuutos 2019 / Ändringar i budgeten för år 2019
44   Sipoon Vesi- johtokunnan kokousaikataulu vuodelle 2020 / Sibbo Vatten- affärsverksdirektionens mötestidtabell för året 2020

Ledamot Uppgift
Sandström Stefan Puh.joht./Ordf.
Tamminen Ari Varapuh.joht./Viceordf.
Holmberg Gunilla Jäsen/Medlem
Pöllönen Tapani Varajäsen/Ersättare
Huttunen Matti Liikelait.joht./Affärsverks dir
Myllyvirta Ilari Tekninen joht./Tekn.dir
Ek Daisy Pöytäkirjanpit. / Protokollför.