Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden
Protokoll 26.11.2019 klo 17:30 - 21:00 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
76   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
77   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
78   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
79   Elinkeinopäällikön katsaus / Näringschefens översikt
80   Tilintarkastajan raportointi / Revisorns rapportering
81 Saapuneet sidonnaisuusilmoitukset / Inkomna redogörelser för bindningar
82   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Ledamot Uppgift
Lehtonen Harri puheenjohtaja/ordförande
Rauha Hannele varapj/viceorf
Lindblom Minna jäsen/medlem
Lindgren Hans-Peter jäsen/medlem
Slotte Martin Tilintarkastaja/revisor
Heittola Tommi sihteeri/sekreterare
Duréault Elina asiantuntija/ sakkunnig