Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elinkeinojaosto/Näringssektionen
Protokoll 25.11.2019 klo 17:30 - 19:30 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
69   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
70   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
71   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
72   Boxin alueen kehittäminen ja muiden suurempien yritystonttien myynti / Utveckling av företagsområdet i Box och försäljning av andra större företagstomter
73 Aloite kunnan omistamien rakennusten kehittämisestä yritys- ja liiketiloiksi / Motion om att utveckla kommunägda byggnader för företags- och affärsverksamhet
74   Elinkeinotoiminnan vuosikello 2020 / Årsklocka för näringsverksamheten 2020
75   Kokousaikataulu 2020 / Mötestidtabell 2020
76   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Ledamot Uppgift
Suuronen Juha puh.joht./ordf.
Kankfelt Tim varajäsen/ersättare
Skogster Antti varajäsen/ersättare
Rope Timo jäsen/medlem
Lindroos Kicka Kh:n edustaja/Kst:s repr.
Pokkinen Ahti nuor.valt.ed./ungd.fullm.repr.
Aalto Juhani yritysedustaja/företagsrepresentante
Rantama Kaisa yritysedustaja/företagsrepresentante
Duréault Elina elinkeinopäällikkö/näringschef
Merjomaa Pauliina pöytäkirjanpit./protokollför.