Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten
Protokoll 13.11.2019 klo 17:00 - 17:55 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
31   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
32   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
33   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
34   Toimintatapa paineviemäriin liitettävän kiinteistön kiinteistöpumppaamon hankkimisessa / Tillvägagångssätt vid anskaffning av fastighetsspecifika pumpstationer som ansluts till tryckavlopp
35 Sipoon saaristo-ohjelma 2019 - 2021, Sipoon Vesi-johtokunnan lausunto / Utlåtande av Sibbo Vattens direktion om Sibbo skärgårdsprogram 2019 - 2021
36 Johtokunnan kohdentamat harvaan asuttujen alueiden ja lyhyiden jakelujohtojen hankkeet / Projekt som av direktionen specificerats som glesbygdsområden och områden med korta distributionsledningar

Ledamot Uppgift
Sandström Stefan Puh.joht./Ordf.
Tamminen Ari Varapuh.joht./Viceordf.
Holmberg Gunilla Jäsen/Medlem
Pöllönen Tapani Varajäsen/Ersättare
Janhunen Ilkka Jäsen/Medlem
Huttunen Matti Liikelait.joht./Affärsverks dir
Ek Daisy Pöytäkirjanpit. / Protokollför.