Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten
Protokoll 23.10.2019 klo 17:00 - 17:15 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
26   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
27   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
28   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
29 Osavuosikatsaus 1-8/2019 / Delårsöversikt 1-8/2019
30 Kärrin pumppaamosaneerauksen pumppaamotoimittajan valinta / Val av pumpstationsleverantör för saneringen av Kärr pumpstation

Ledamot Uppgift
Sandström Stefan Puh.joht./Ordf.
Tamminen Ari Varapuh.joht./Viceordf.
Liljeström Maria Varajäsen/Ersättare
Pöllönen Sirpa Jäsen/Medlem
Janhunen Ilkka Jäsen/Medlem
Huttunen Matti Liikelait.joht./Affärsverks dir
Ek Daisy Pöytäkirjanpit. / Protokollför.