Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen valiokunta/Tekniska utskottet
Protokoll 17.09.2019 klo 17:00 - 21:05 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
81   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
82   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
83   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
84   Toimialan kehittämispäällikön valinta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Kehittäminen ja tuki / Val av Utvecklingschef för sektorn, Avdelningen för teknik och miljö, Utveckling och stödtjänster (149212)
85 Vesiliikuntapalveluiden tarveanalyysi / Behovsanalys gällande vattenmotionstjänster
86 Talousarvion 2020 - 2022 investointiosa/Tekninen valiokunta / Investeringsdelen i budgeten för åren 2020 - 2022/Tekniska utskottet
87 Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022, käyttötalousosa / Budget 2020 och ekonomiplan 2021-2022 driftsekonomidelen
88 Nikkilän Itäisen Jokipuiston rakennus 58, Pumppaamo, myyntiin asettaminen / Försäljning av byggnad 58, pumphuset i Sibbo Ådal
89 Aloite liputuksesta itsenäisyyspäivänä kunnan kiinteistöissä Nikkilän/Kirkonkylän ja Söderkullan alueilla/Tom Sundbäck ym. / Motion om att flagga på självständighetsdagen vid kommunensfastigheter i Nickby och Söderkullaområdet/Tom Sundbäck mfl.
90   Yksityistieavustusten myöntämisen oikaisupyynnön käsittely, Kuninkaantien tiekunta / Besvär Kungsvägens väglag bidrag till enskilda vägar 2019

Ledamot Uppgift
Boman Rainer Puh.joht./Ordf.
Engblom Charlotta Varapuh.joht./Viceordf.
Oljemark Karl-Erik Jäsen/Medlem
Kopra Juha Jäsen/Medlem
Mattila Anna-Karoliina Jäsen/Medlem
Myrberg Bob Jäsen/Medlem
Hämäläinen Monika Jäsen/Medlem
Oksanen Ari Kh:n edustaja/Kst representant
Mäntylä Maria Vt toimialan kehittämispäällikkö / Tf. utvecklings
Myllyvirta Ilari Esittelijä / Föredragande
Pohjonen Juha Tilapalvelupäällikkö / Lokalservicechef
Saarenpää Heidi Kuntatekniikan päällikkö / Kommunteknisk chef
Frisk Edward asiantuntija
Kalima Ville asiantuntija
Ek Daisy Pöytäkirjanpitäjä /Protokollförare