Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen
Protokoll 12.08.2019 klo 17:05 - 17:50 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
76   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
77   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
78   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
79 E4A Jontaksen urheilupuiston asemakaava / E4A Detaljplan för Jontas idrottspark

Ledamot Uppgift
Rantala Juhani pj./ordf.
Liljeström Maria varapj./viceordf.
Grönqvist Kjell jäsen/ledamot
Lindqvist Clara varajäsen/ersättare
Kajander Lauri jäsen/ledamot
Viita Mari jäsen/ledamot
Kankfelt Tim Kh:n edustaja/Kst:s repr.
Lindqvist Kaj Kh:n pj/Kst:s ordf.
Grannas Mikael esittelijä/föredragande
Grandell Nina pöytäkirjanpit./protokollför.