Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden
Protokoll 27.08.2019 klo 17:30 - 19:15 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
55   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
56   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
57   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
58   Tilintarkastuksen tarkastussuunnitelma vuosille 2019-2020 / Revisionens revisionsplan för åren 2019 -2020
59   Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma vuosille 2017-2020 ja työohjelma vuodelle 2019 / Revisionsnämndens utvärderingsplan för åren 2017-2020 och arbetsprogram för år 2019
60   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Ledamot Uppgift
Lehtonen Harri puheenjohtaja/ordförande
Lindblom Minna jäsen/medlem
Lindgren Hans-Peter jäsen/medlem
Toivola Kirsi jäsen/medlem
Slotte Martin sihteeri/sekre. tilintarkastaja/revisor
Heittola Tommi KPMG asiantuntija/sakkunnig