Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen valiokunta/Tekniska utskottet
Protokoll 12.08.2019 klo 17:00 - 21:55 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
73   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
74   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
75   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
76 Talousarvion 2020 - 2022 investointiosa/Tekninen valiokunta / Investeringsdelen i budgeten för åren 2020 - 2022/Tekniska utskottet
77 Jokilaakson viheralueiden ja puiston suunnitelmien hyväksyminen / Att godkänna planerna för grön -och parkområden i Sibbo Ådal
78   Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / Tekniska direktörens översikt om aktuella ärenden
79   Kuninkaantien tiekunta / Kungsvägens väglag
80   Avajaisten järjestäminen Nikkilä-Nikinmäen kevyen liikenteen väylän ja Martinkyläntien ja Nikkiläntien risteyksen valmistumisesta / Ordnande av invigningsfest när gång- och cykelleden Nickby-Nissbacka samt korsningen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen färdigställts

Ledamot Uppgift
Boman Rainer Puh.joht./Ordf.
Engblom Charlotta Varapuh.joht./Viceordf.
Oljemark Karl-Erik Jäsen/Medlem
Kopra Juha Jäsen/Medlem
Mattila Anna-Karoliina Jäsen/Medlem
Myrberg Bob Jäsen/Medlem
Hämäläinen Monika Jäsen/Medlem
Haikonen Ville Nuorisovalt.edustaja/Ungdomsfmges repr.
Oksanen Ari Kh:n edustaja/Kst representant
Mäntylä Maria Vt toimialan kehittämispäällikkö / Tf. utvecklings
Myllyvirta Ilari Esittelijä / Föredragande
Saarenpää Heidi Kuntatekniikan päällikkö / Kommunteknisk chef
Kalima Ville asiantuntija/sakkunnig
Frisk Edward asiantuntija/sakkunnig
Ek Daisy Pöytäkirjanpitäjä /Protokollförare