Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen valiokunta/Tekniska utskottet
Protokoll 10.06.2019 klo 17:00 - 19:30 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
62   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
63   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
64   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
65 Osavuosikatsaus 4/2019, Tekninen valiokunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta, käyttötalous / Teknik- och Miljöavdelningens och Byggnads- och miljöutskottets delårsöversikt 4/2019, driftsekonomi
66 Talousarvion 2019 investointiosan osavuosikatsaus 4kk ja ennuste / Investeringsdelen i budgeten 2019, delårsöversikt 4 mån och prognos
67 Vuokra-asunnon myynti Sipoon Talvikki Asunnot Oy:stä / Försäljning av en hyresbostad i Bostads Ab Sibbo Vintergröna
68 Jokilaakson viheralueiden ja puiston suunnitelmien hyväksyminen / Att godkänna planerna för grön -och parkområden i Sibbo Ådal
69   Yksityistieavustukset 2019, Jänissuon tiekunta / Bidrag till enskilda vägar 2019, Harakärrsvägens vägbolag
70 Kartanonrinteen kääntöpaikan rakentaminen, urakoitsijan valinta / Byggandet av Herrgårdsbrinkens vändplats, val av entreprenör
71   Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / Tekniska direktörens översikt om aktuella ärenden
72   Toimialan kehittämispäällikön viran haettavaksi julistaminen / Att lediganslå tjänsten som utvecklingschef för sektorn

Ledamot Uppgift
Ojala Tarmo varajäsen/Ersättare
Engblom Charlotta Varapuh.joht./Viceordf.
Oljemark Karl-Erik Jäsen/Medlem
Kopra Juha Jäsen/Medlem
Mattila Anna-Karoliina Jäsen/Medlem
Myrberg Bob Jäsen/Medlem
Laine Jaana varajäsen/Ersättare
Oksanen Ari Kh:n edustaja/Kst representant
Myllyvirta Ilari Esittelijä / Föredragande
Pohjonen Juha Tilapalvelupäällikkö / Lokalservicechef
Saarenpää Heidi Kuntatekniikan päällikkö / Kommunteknisk chef
Ek Daisy Pöytäkirjanpitäjä /Protokollförare