Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen valiokunta/Tekniska utskottet
Protokoll 13.05.2019 klo 17:05 - 19:45 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
50   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
51   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
52   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
53 Nikkilän Sydämen ensimmäisen vaiheen lattiamateriaalin valinta / Val av golvmaterial till Nickby Hjärtats första fas
54 Nikkilän Sydämen lattianvaihtourakoitsijoiden valinta / Val av entreprenör för golvbyte i Nickby Hjärta
55 Etelä-Sipoon viheralueiden hoitotyöt 1.6.2019 - 31.12.2020, urakoitsijan valinta / Val av entreprenör för underhållsarbetet för grönområdena i södra Sibbo 1.6.2019-31.12.2020
56 Jokilaakson viheralueiden ja puiston suunnitelmien hyväksyminen / Att godkänna planerna för grön -och parkområden i Sibbo Ådal
57 Yksityistieavustukset 2019/ Bidrag till enskilda vägar 2019
58 Aloite asukasturvallisuuden lisäämiseksi Nikkilän Isotalontielle/Tiina Sinkkonen y.m. / Motion om ökande av beboendetryggheten på Storbondsvägen
59 Katuvalaistuksen huoltosopimus, urakoitsijan valinta / Serviceavtal för gatubelysningen, val av entreprenör
60   Kartanonrinteen kääntöpaikka, Nikkilä, katusuunnitelman hyväksyminen / Att godkänna gatuplanen för Herrgårdsbrinkens vändplats, Nickby
61   Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / Tekniska direktörens översikt om aktuella ärenden

Ledamot Uppgift
Engblom Charlotta Varapuh.joht./Viceordf
Oljemark Karl-Erik Jäsen/Medlem
Kopra Juha Jäsen/Medlem
Mattila Anna-Karoliina Jäsen/Medlem
Hämäläinen Monika Jäsen/Medlem
Haikonen Ville Nuorisovalt.ed. /Ungdomsfmge repr
Oksanen Ari Kh:n edustaja/Kst representant
Myllyvirta Ilari Esittelijä/Föredragande
Träskelin Heidi Pöytäkirjanpitäjä /Protokollförare
Heikkinen Ilona Asiantuntija
Luomala Ari Asiantuntija
Ojamies Kari Asiantuntija
Pohjonen Juha Asiantuntija
Saarenpää Heidi Asiantuntija