Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen
Protokoll 25.03.2019 klo 17:00 - 17:40 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
103   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
104   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
105   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
106   Nikkilän sydän laajentaminen, vaihe 2, kustannusennusteen muutos / Nickby hjärta utvidgning, skede 2, ändring av kostnadsförslag
107   Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen/Eduskuntavaalit 2019 / Att tillsätta valnämnder och valbestyrelse/Riksdagsvalet 2019

Ledamot Uppgift
Lindqvist Kaj pj/ordf.
Oksanen Ari I varapj / I viceordf.
Mattila Marketta II varapj / II viceordf.
Karhinen Linda jäsen/medlem
Lindqvist Clara jäsen/medlem
Lindroos Kicka jäsen/medlem
Manninen-Ollberg Marja jäsen/medlem
Sandström Stefan jäsen/medlem
Salo Juha jäsen/medlem
Virtanen Tapio jäsen/medlem
Åström Magnus varajäsen/ersättare
Kuntsi Eva valtuuston III varapj/fmge III viceordför.
Grannas Mikael kj/kd
Andergård-Stenstrand Lilian pöytäkirjanpitäjä/protokollförare
Eriksson Ethel asiantuntija/sakkunnig
Kivilevo Pekka asiantuntija/sakkunnig
Myllyvirta Ilari asiantuntija/sakkunnig
Torsell Kurt asiantuntija/sakkunnig