Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen valiokunta/Tekniska utskottet
Protokoll 19.03.2019 klo 17:00 - 18:20 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
34   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
35   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
36   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
37   Nikkilän sydän laajentaminen, vaihe 2, kustannusennusteen muutos / Nickby hjärta utvidgning, skede 2, ändring av kostnadsförslag
38 Nikkilän sydän laajentaminen, vaihe 2, urakoitsijoiden valinta / Nickby hjärta utvidgning, skede 2, val av entreprenörer
39   Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / Tekniska direktörens översikt om aktuella ärenden

Ledamot Uppgift
Ojala Tarmo Varajäsen/Ersättare
Engblom Charlotta Varapuh.joht./Viceordf.
Oljemark Karl-Erik Jäsen/Medlem
Kopra Juha Jäsen/Medlem
Mattila Anna-Karoliina Jäsen/Medlem
Myrberg Bob Jäsen/Medlem
Hämäläinen Monika Jäsen/Medlem
Oksanen Ari Kh edust./Kst repr.
Lindqvist Kaj Kh puh.joht/Kst ordf.
Myllyvirta Ilari Esitt./Föredr.
Haakana Jukka Rak.ins/Husbyggn.ing.
Auvinen Tuomas Asiantuntija/Sakkunnig
Ek Daisy Pöytäkirjanpit./Protokollför.