Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen valiokunta/Tekniska utskottet
Protokoll 05.03.2019 klo 17:00 - 19:40 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
25   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
26   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
27   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
28 Skolåsa kiinteistön myynti / Försäljning av fastigheten Skolåsa
29   Tilinpäätöksen 2018 investointimääräraha / Investeringsanslagen i bokslutet 2018
30 Päällystystyöt 2019, urakoitsijan valinta / Beläggningsarbeten 2019, val av entreprenör
31 Aloite heijastinpuusta pimeimpään aikaan / Hannele Rauha ym. / Motion om att inrätta ett reflexträd under den mörkaste tiden
32   Ylimääräinen kokous / Extramöte
33   Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / Tekniska direktörens översikt om aktuella ärenden

Ledamot Uppgift
Ojala Tarmo Varajäsen/Ersättare
Forss Maria Varajäsen/Ersättare
Oljemark Karl-Erik Jäsen/Medlem
Kopra Juha Jäsen/Medlem
Mattila Anna-Karoliina Jäsen/Medlem
Myrberg Bob Jäsen/Medlem
Hämäläinen Monika Jäsen/Medlem
Haikonen Ville Nuor.valt.ed./Ungdomsfull.
Myllyvirta Ilari Esitt./Föredr.
Sirén Lari Toimialan.keh.p/Utveckl.chef för sektor
Saarenpää Heidi Kuntatekn.pääll/kommuntekn.chef
Pohjonen Juha Tilapalvelup. / Lokalservicechef
Frisk Edward Invest.pääl./Investeringschef
Ek Daisy Pöytäkirjanpit./Protokollför.