Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen valiokunta/Tekniska utskottet
Protokoll 13.02.2019 klo 17:30 - 18:50 / Inte justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
21   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
22   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
23   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
24 Palveluverkkosuunnitelman selvitysten toimeenpanosuunnitelma / Plan för genomförande av utredningar i samband med servicenätplanen

Ledamot Uppgift
Boman Rainer Puh.joht./Ordf.
Engblom Charlotta Varapuh.joht./Viceordf.
Oljemark Karl-Erik Jäsen/Medlem
Kopra Juha Jäsen/Medlem
Mattila Anna-Karoliina Jäsen/Medlem
Myrberg Bob Jäsen/Medlem
Hämäläinen Monika Jäsen/Medlem
Haikonen Ville Nuor.valt.ed./Ungdomsfullmäktige
Myllyvirta Ilari Esitt./Föredr.
Sirén Lari Toimialan.keh.p/Utveckl.chef för sektor
Mäntylä Maria Suunnittelija/Planerare
Ek Daisy Pöytäkirjanpit./Protokollför.