Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen valiokunta/Tekniska utskottet
Protokoll 11.02.2019 klo 17:00 - 19:10 / Inte justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
11   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
12   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
13   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
14   Energiatehokkuushankkeet vuonna 2019 / Energieffektivitetsprojekt år 2019
15   Päiväkotien ja taajamakoulujen peruskorjaukset vuonna 2019 / Renovering av daghem och tätortsskolor år 2019
16 Jokipuiston koulu, maanrakennusurakoitsijan valinta / Jokipuisto skola, val av jordbyggnadsentreprenör
17   Tekninen valiokunta, laskujen hyväksyminen 2019 / Godkännande av räkningar 2019, tekniska utskottet
18 Talousarvion 2019 käyttösuunnitelma, käyttötalousosa, tekninen valiokunta / Dispositionsplan för budgeten 2019, driftsekonomidelen, tekniska utskottet
19 Talousarvion 2019 käyttösuunnitelma, investointiosa / Dispositionsplan för budgeten 2019, investeringsdelen
20   Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / Tekniska direktörens översikt om aktuella ärenden

Ledamot Uppgift
Boman Rainer Puh.joht./Ordf.
Engblom Charlotta Varapuh.joht./Viceordf.
Oljemark Karl-Erik Jäsen/Medlem
Kopra Juha Jäsen/Medlem
Mattila Anna-Karoliina Jäsen/Medlem
Myrberg Bob Jäsen/Medlem
Hämäläinen Monika Jäsen/Medlem
Haikonen Ville Nuor.valt.ed./Ungdomsfull.
Oksanen Ari Kh edust./Kst repr.
Myllyvirta Ilari Esitt./Föredr.
Pohjonen Juha Tilapalvelup. / Lokalservicechef
Ek Daisy Pöytäkirjanpit./Protokollför.