Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveysvlk/Social- och hälsovårdsutsk
Protokoll 13.02.2019 klo 17:30 - 20:00 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
9   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
10   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
11   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
12 Ruokapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely, koulu- ja päiväkotiruokakyselyn tulokset 2018 / Kostservicens kundnöjdhetsförfrågan, resultaten av enkäten om skol- och daghemsmaten 2018
13 Sosiaali- ja terveysvaliokunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2018 / Social- och hälsovårdsutskottets verksamhetsberättelse och bokslut år 2018

Ledamot Uppgift
Röman Micaela pj/ordf.
Christiansson Hans-Eric jäsen/ledamot
Huotari Juha jäsen/ledamot
Gustafsson Henrik jäsen/ledamot
Vuoksenranta Suvi jäsen/ledamot
Jankkari Liisa varajäsen/ersättare
Hyhkö Matti varajäsen/ersättare
Granström Emil nuorisov.ed./ungdomf. rep.
Kokko Leena esittelijä/föredr.
Lettenmeier Laura sihteeri/sekr.
Mickos Anders asiantuntija/sakkunnig
Räsänen Helena asiantuntija/sakkunnig
Putus Marianne asiantuntija/sakkunnig
Grön Bodil asiantuntija/sakkunnig
Huttunen Marjukka asiantuntija/sakkunnig
Myllys Eeva asiantuntija/sakkunnig