Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen valiokunta/Tekniska utskottet
Protokoll 21.01.2019 klo 17:00 - 20:35 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
2   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
3   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
4 Martinkyläntien ja Nikkiläntien kiertoliittymä ja liityntäpysäköinti, urakoitsijan valinta / Rondell och anslutningsparkering vid korsningen av Mårtensbyvägen och Nickbyvägen, val av entreprenör
5   Kyläkoulujen peruskorjaukset vuonna 2019 / Renovering av byskolorna år 2019
6   Päiväkotien kuntotutkijan valinta / Val av daghemmens konditionsgranskare
7   Vuoden 2019 uudet virat ja toimet teknisen valiokunnan alaisuudessa / Nya tjänster och befattningar år 2019 som lyder under tekniska utskottet
8   Sivistystoimen palveluverkkosuunnitelman selvitysten toimenpanosuunnitelma / Plan för genomförande av utredningarna i samband med servicenätplanen för bildningsväsendet
9   Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / Tekniska direktörens översikt om aktuella ärenden
10   Ilmoitusasiat / Delgivningar

Ledamot Uppgift
Boman Rainer Puh.joht./Ordf.
Oljemark Karl-Erik Jäsen/Medlem
Kopra Juha Jäsen/Medlem
Mattila Anna-Karoliina Jäsen/Medlem
Myrberg Bob Jäsen/Medlem
Hämäläinen Monika Jäsen/Medlem
Oksanen Ari Kh edust./Kst repr.
Myllyvirta Ilari Esitt./Föredr.
Lettenmeier Laura Pöytäkirjanpit./Protokollför.
Sirén Lari Toimialan.keh.p/Utveckl.chef för sektor
Pohjonen Juha Tilapalvelup. / Lokalservicechef
Luomala Ari Rak.ins/Byggn.ing.
Martikainen Henna Asiakaspalv.pääl./Kundbetjäningschef
Långsjö Rainer Rak.ins/Byggn.ing.