Dynasty informationsservice Sökning RSS Sibbo

RSS-länk

Mötesärende:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://sipoo02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen valiokunta/Tekniska utskottet
Protokoll 29.10.2018 klo 17:00 - 20:10 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
125   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
126   Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
127   Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
128 Katusuunnitelman hyväksyminen, Työpaikkakatu / Godkännande av gatuplanen för Arbetsplatsgatan
129   Teknisen johtajan sijaisen valinta / Val av ersättare för tekniska direktören
130 Talman koulun väistötilat, toimittajan viivästyssakkojen kohtuullistaminen / Jämkande av förseningsboten för leverantören av tillfälliga utrymmen för Talman koulu
131 Uuden Porvoontien saneeraus välillä Söderkullantie - Amiraalintie, urakoitsijan valinta / Val av entreprenör för saneringen av Nya Borgåvägen på avsnittet mellan Söderkullavägen och Amiralsvägen
132 Työpaikkakadun rakentaminen, urakoitsijan valinta / Val av entreprenör för byggande av Arbetsplatsgatan
133 Aloite moduulirakenteisista väistötiloista/Tapio Virtanen ym. / Motion om anskaffning av flyttbara elementbyggnader/Tapio Virtanen m.fl.
134 Aloite varikon uudesta käyttötarkoituksesta/Perussuomalaiset / Motion om nytt användningsändamål för kommunens depå/Sannfinländarna
135 Aloite uusista ratkaisuista sisäilmaongelmiin / Motion om nya lösningar på inneluftsproblem - Heikki Westman m.fl.
136   Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / Tekniska direktörens översikt om aktuella ärenden

Ledamot Uppgift
Boman Rainer Puh.joht./Ordf.
Engblom Charlotta Varapuh.joht./Viceordf.
Oljemark Karl-Erik Jäsen/Medlem
Kopra Juha Jäsen/Medlem
Mattila Anna-Karoliina Jäsen/Medlem
Myrberg Bob Jäsen/Medlem
Hämäläinen Monika Jäsen/Medlem
Oksanen Ari Kh edust./Kst repr.
Myllyvirta Ilari Esitt./Föredr.
Saarenpää Heidi Kuntatekn.pääll/kommuntekn.chef
Pohjonen Juha Tilapalvelup. / Lokalservicechef
Ek Daisy Pöytäkirjanpit./Protokollför.